İşletmeye Giriş (Introduction to Business) PDF Print E-mail

İşletmeye Giriş

(Introduction to Business)

Kamu Yönetimi Bölümü

2. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi - Zorunlu

Dersin Amacı

İşletmeye Giriş, öğrencilerin temel işletmecilik kavramları ile karşılaşacakları temel bir işletme dersidir. Bu derste işletmeciliğin tarihsel gelişimi, amaçları, dış çevre ile işletme arasındaki ilişkiler, statik ve dinamik anlamda bir işletmenin yapısal özellikleri gibi kavramlar incelenecek ve öğrencilere daha sonraki yaşantılarında işletme hakkında ihtiyaç duyacakları temel bilgiler verilecektir.

Ders İçeriği

Temel Kavramlar / Tarihsel Gelişim / İşletme Biliminin Özellikleri / İşletmenin Kaynakları / İşletmenin Amaçları / Dış Çevre ve İşletmenin Sorumlulukları / İşletme Fonksiyonları / İşletme Türleri

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 30
 • Yıl İçi Etkinlik (Ödev+Quiz): % 20
 • Final Notu: % 50 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • AKDEMİR, Ali, Temel İşletmecilik Bilgileri, 2. Baskı: Ankara: Ekin Kitabevi, 2012.
 • BOONE, Louis E., KURTZ, David L., Çağdaş İşletme, 14. Baskı, Çev: Azmi Yalçın (Ed.),  Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2013.
 • KOÇEL, Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, 13. Baskı, İstanbul: Beta Yayınevi, 2011.
 • MİRZE, Kadri, İşletme, İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2010.
 • MUCUK, İsmet, Modern İşletmecilik, 17.Baskı, İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2011.
 • MÜFTÜOĞLU, Tamer, İşletme İktisadı, 7.Baskı, Ankara: Turhan Kitabevi, 2010.
 • ŞİMŞEK, Şerif, ÇELİK, Adnan, İşletme Bilimlerine Giriş, Konya: Eğitim Yayınevi, 18. Baskı, 2011.

Ek Okuma Listesi

 

Search