Elektronik Sigortacılık - İçindekiler PDF Print E-mail

 

Der Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2002

 

Elektronik Sigortacılık:

Elektronik Ticaretin Sigortacılık Sektörüne Etkileri

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

 

BÖLÜM I

İNTERNETTEN REKABETÇİ AVANTAJ KAZANMAK:

ELEKTRONİK TİCARET

 

 

A. Elektronik Ticaret

B. Elektronik Ticaret Türleri

C. Elektronik Ticaretin Avantajları

D. Elektronik Ticaret ve Türkiye

 

BÖLÜM II

İNTERNETTE SİGORTACILIK: STRATEJİK BİR BAKIŞ

 

 

A. Finansal Hizmetlerin Değişen Rolü

B. Sigorta sektöründe Elektronik Ticaret Uygulamaları

C. Sigortacılıkta Yeni Dönem: Elektronik Sigortacılık

1. Stratejik Bakış

2. Sigorta Ürünlerinin Pazarlanmasında İnternet Kullanımı

3. Sigorta Sektörü Açısından Uygun Web Stratejileri

a. Sigorta Şirketleri

i. Tüketici Davranışı

ii. Segmentasyon, Odaklanma ve Pozisyonlanma

iii. Yeni Bir Pazarlama Karması Oluşturmak

b. Sigorta Aracıları

c. Müşteriler

d. Devlet

D. İnternet Üzerinden Sunulabilen Sigorta Ürünleri

E. Sigortacılıkta Kullanılan E-business Modelleri

F. Elektronik Sigortacılığın Rekabete Etkileri

G. Elektronik Sigortacılıkta Hukuki Düzenlemeler

1. Elektronik Sözleşmeler

a. Alıcının Sözleşme Yapma Ehliyetine Sahip Olması

b. İcap ve Kabul

c. Ödeme Koşulları

d. Sözleşmelilerin Hakları

e. Dijital İmza

2. Uluslararası Pazarlara Erişim

3. Elektronik Ticaretin Vergilendirilmesi

4. Kişisel Verilerin Korunması

 

BÖLÜM III

ELEKTRONİK TİCARETİN TÜRK SİGORTA SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

 

A. Türkiye'de Sigortacılık ve Elektronik Ticaret

1. Genel Bakış

2. Türkiye'de Elektronik Sigortacılık

B. Elektronik Ticaretin Sigorta Sektörüne Etkileri ve Türk Sigorta Sektörü Üzerinde Bir Araştırma

1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Sınırları ve Yöntemi

a. Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Sınırları

b. Yöntem

2. Araştırmaya Katılan Kuruluşların Profili

3. Araştırma Bulguları

a. Sigorta Şirketlerinin Web Sitelerinin Kuruluş Sürecine Ait Bulgular

b. Sigorta Şirketlerinin Web Sitelerini Kullanımlarına İlişkin Bulgular

c. Sigorta Şirketlerinin Acenteleriyle İlişkilerine Ait Bulgular

d. Sigorta Şirketlerinin Elektronik Ticaret Konusundaki Genel Değerlendirmelerine Ait Bulgular

e. Türkiye’de Online Satış Yapan Sigorta Şirketlerine İlişkin Bulgular

f. Web Sitesi Bulunmayan Sigorta Şirketlerine Ait Genel Değerlendirme

4. Araştırma Sonuçları Üzerine Genel Değerlendirmeler

 

SONUÇ

a. Devletin Rolü ve Ödevleri

b. Sigorta Şirketlerinin Rolü ve Ödevleri

c. Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği'nin Rolü ve Ödevleri

d. Aracıların Rolü ve Ödevleri

e. Tüketici Birliklerinin Rolü ve Ödevleri

 

KAYNAKÇA

 

 

Search