Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kaynaklar PDF Print E-mail

Yüksek Lisans Öğrencilerinin Faydalanabileceği Kaynaklar

  • BAŞ, Türker, Anket, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, 2003.
  • DAY, Robert A., Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır?, Çev: Gülay Aşkar ALTAY, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 10. Baskı, 2005.
  • PUNCH, Keith F., Soysal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Çev: Dursun BAYRAK ve diğ., Ankara: Siyasal Kitabevi, 2005.
 

Search