E-Öğrenme: Teori ve Uygulamaları YL (E-Learning: Theory and Applications) PDF Print E-mail

 

E-ÖĞRENME: TEORİ VE UYGULAMALARI

(E-Learning: Theory and Applications)

Enformatik Bölümü

Yüksek Lisans Programı

1. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi

 

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, günümüzde kurum ve kuruluşlarında yeni bir öğrenme yöntemi olarak kullanılan E-Öğrenme yöntemini, teori ve uygulamaları ile birlikte, öğrencilere aktarabilmektir. Bu kapsamda öncelikle E-Öğrenme yönteminin felsefesi ve gelişim süreci ele alınacak ve daha sonra kuruluşlar açısından strateji belirleme sürecinde kullanılabilecek yöntemler üzerinde durulacaktır.

 

Dersin İçeriği

 • Öğrenmede Yeni Yaklaşımlar

 • E-Öğrenme Felsefesi ve Gelişim Süreci

 • Kullanıcılar ve İş Dünyası için Fırsatlar

 • E-Öğrenme – Eğitim ve Geliştirme İlişkisi

 • Bilgi Yönetimi ve E-Öğrenme

 • E-Öğrenmede Kurumsal Altyapı

 • E-Öğrenme Stratejisinin Oluşturulması

 • E-Öğrenme Modelleri

 • Öğrenme Yönetim Sistemleri (LMS)

 • E-Öğrenme Projesi Oluşturma: Yatırım Süreci ve Maliyet Analizi

 • E-Öğrenme Projelerinin Değerlendirilmesi

 • E-Öğrenmenin Geleceği

 • Sektörel Uygulamalar

 

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders.

 • Öğrencilerin derse aktif katılımı esastır.

 • Yıl içi uygulama ödevleri ve bireysel yıl sonu projesi yapılacaktır.

 

Değerlendirme

İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından yayınlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'ne göre yapılacaktır.

 

Kaynaklar

 

 

 • ALDRICH, Clark, Simulations and the Future of Learning: An Innovative Approach to E-Learning, San Francisco: Pfeiffer, 2004.
 • CLARK, Ruth Colvin, MAYER, Richard E., E-Learning and the Science of Instruction, San Francisco: Pfeiffer, 2008.
 • PISKURICH, George M., The AMA Handbook of E-Learning: Effective Design, Implementation, and Technology Solutions, AMACOM, 2003.
 • PISKURICH, George M. (Ed.), Getting the Most from Online Learning, San Francisco: Pfeiffer, 2004.

 

 

Search