Uluslararası İşletmecilik (International Business) PDF Print E-mail

Uluslararası İşletmecilik Dersine Hoşgeldiniz!

 

Bu sayfadan dersiniz için gerekli olabilecek ve yıl içinde kullanabileceğiniz kaynaklara ulaşabilirsiniz.

 

Uluslararası İşletmecilik

(International Business)

 

İşletme Bölümü

7. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi - Zorunlu

 

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, globalleşme çerçevesinde genişleyen işletmecilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek, uluslararası işletmecilik çevresini tanıtmak, işletmelerin uluslararasılaşma nedenleri ve uluslararası pazarlara giriş yöntemlerini açıklamak, çokuluslu şirket yapıları ve uluslararası yönetim faaliyetlerini açıklamaktır.

 

Ders İçeriği

 • Uluslararası İşletmecilik Kapsamı

 • Uluslararası İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi

 • Uluslararası İşletmeciliğe Geçiş Nedenleri

 • Uluslararası İşletmecilik Türleri

 • Uluslararası İşletmeciliği Etkileyen Faktörler

 • Uluslararası İşletmecilik Teorileri

 • Uluslararasılaşma Süreci

 • Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri

 • Uluslararası Çevre

 • Çokuluslu Şirketler

 • Uluslararası Yönetim

 • Elektronik Ticaret ve Uluslararası İşletmeciliğe Etkileri

 • Uluslararası İşletmecilik Diplomasisi

 

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 12 Hafta).

 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 30

 • Yıl İçi Etkinlik (Ödev+Quiz): % 20

 • Final Notu: % 50 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

 

Kaynaklar

Ders Kitapları:

 • MUTLU, Esin Can, Uluslararası İşletmecilik: Teori ve Uygulama, İstanbul: Beta Yayınları, 2012.
 • CENGİZ, Emrah, ve diğerleri, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejileri, İstanbul: Beta Yayınları, 2007. 
 • YÜKSEL, Öznur, Uluslararası İşletme Yönetimi, Ankara: Gazi Yayınları, 1999.
 
 • BALL, Donald A., et.al., International Business: The Challenge of Global Competition, 9th. Ed., Boston: Irwin, 2004.
 • CZINKOTA, Michael R., RONKAINEN, Ilkka A., MOFFETT, Michael H., Fundamentals of International Business, Canada: South-Western, 2004.
 • DANIELS, John D., RADEBAUGH, Lee H., SULLIVAN, Daniel P., International Business: Environments and Operations, 10th. Ed., New Jersey: Prentice Hall, 2004.
 • HARRISON, Andrew, DALKIRAN, Ertugrul, ELSEY, Ena, International Business: Global Competition from a European Perspective, Oxford: Oxford University Press, 2000.
 • HILL, Charles W.L., International Business: Competing in the Global Marketplace, 9th. Ed., Boston, 2012.
 • RUGMAN, Alan M., HODGETTS, Richard M., International Business, 5th. Ed., London: Prentice Hall, 2008.
 • SHENKAR, Oded, LUO, Yadong, International Business, 2nd. Ed., New Jersey: Wiley, 2007.

 

 

Search