Sigorta İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon (Management and Organization - Insurance) PDF Print E-mail

Sigorta İşletmelerinde

Yönetim ve Organizasyon

Marmara Üniversitesi

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Sigortacılık Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı 

 

 

Dersin Amacı

Sigorta sektörü, ülkemizde hızla gelişen sektörlerdendir. Dinamik yapısı, sunulan ürün ve hizmetlerin niteliği ve sektör çalışanlarının özellikleri sektörün gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu dersin amacı, yönetim düşüncesinin tarihsel gelişimini açıklamak; sigorta işletmelerinin yönetim fonksiyonlarını tanımlamak; organizasyon yapılarının oluşturulma kriterlerini belirlemek; şirketlerin kuruluş ve çalışma esaslarını ortaya koymak; başarılı bir yönetimin temelini oluşturan yönetim süreçlerinden motivasyon, liderlik, iletişim, karar alma, takım çalışması, çatışma yönetimi gibi konuları stratejik yönetim çerçevesinde tanıtmaktır. 

 

Dersin İçeriği 

 • Giriş: Sigortacılık, Sigorta Şirketleri ve Temel Kavramlar
 • Yönetim Düşüncesinin Tarihsel Gelişimi
  • Klasik Yönetim Düşüncesi
  • Neo-Klasik Yönetim Düşüncesi
  • Modern Yönetim Düşüncesi
 • Yönetim Fonksiyonları
  • Planlama
  • Örgütleme
  • Yürütme
  • Koordinasyon
  • Denetim
 • Yönetsel Süreçler
  • Karar Verme
  • Yetki – Güç
  • Liderlik
  • Motivasyon
  • Haberleşme
  • Çatışma
 • Stratejik Yönetim

 

İletişim Platformu

http://groups.yahoo.com/group/Sigorta_YO

(Dersi etkin şekilde izleyebilmek için lütfen üye olunuz) 

 

Kaynaklar

 

 

 
 

Search