E-Sigortacılık (E-Insurance) PDF Print E-mail

E-Sigortacılık

 Marmara Üniversitesi 

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü 

Sigortacılık Anabilim Dalı  

Yüksek Lisans Programı

 

 

Dersin Amacı

İnternet ve web tabanlı uygulamaların sigortacılık sektörü açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin sunduğu fırsatlar, değişik uygulamaların kullanılmasını gündeme getirmekte ve ticaretin de boyutlarını değiştirmektedir. Bu dersin amacı, elektronik ticaretin sigorta işletmeleri açısından değerlendirilmesini sağlamak ve sigorta şirketlerinin stratejik yaklaşımlarını ortaya koyabilmektir. 

 

 

Dersin İçeriği
 • Bilgi, Bilgi Ekonomisi ve Günümüzdeki Önemi
 • İnternetin İşletmelere Sağlayacağı Faydalar
 • Elektronik Ticaret ve Elektronik İş
 • Sigortacılık Sektöründe Elektronik Ticaret - Sanal Sigortacılık
 • Sigorta Ürünlerinin Pazarlanmasında İnternet Kullanımı
 • Sigortacılık Sektöründe Online Sunulabilecek Ürünler ve Özellikleri
 • Sigortacılık Açısından Uygun Web Stratejileri
 • Sigortacılıkta Kullanılan E-İş Modelleri
 • Sigortacılık Sektörüne Yönelik İnternet Uygulamaları
 • Elektronik Sigortacılıkta Yasal Mevzuat
 • Türkiye’de Durum: Sektörel Değerlendirme

 

E-Sigortacılık LinedIn Grubu:

Selim YAZICI on LinkedIn 

http://www.linkedin.com/groups/ESigortac%C4%B1l%C4%B1k-4928183?gid=4928183&trk=hb_side_g 

 

İletişim Platformu

http://groups.yahoo.com/group/e-sigortacilik

(Dersi etkin şekilde izleyebilmek için lütfen üye olunuz)

 

Kaynaklar

 
 

Search